Jak na zateplení domu bez tepelných mostů?

Při zateplení domu mohou vznikat tepelné mosty. Jedním ze spolehlivých materiálů, které pro zateplování domu používáme, je foukaná izolace Watisol, která zajišťuje tepelnou i zvukovou izolaci budov. Díky tomu pomůže snížit náklady s vytápěním a přispívá ke zlepšení akustické pohody uvnitř budovy.

Tato izolace je vyrobená z recyklovaného novinového papíru, který je nadrcený a promíchaný s dalšími přísadami. Díky tomu, že tato izolace neobsahuje žádné škodlivé látky ani formaldehyd je zdravotně nezávadná i ekologická zároveň.

Foukaná izolace Watisol se hodí pro izolování vnitřních i vnějších konstrukcí, střech a krovů, půd, obvodových stěn a příček, stropů, podlah i vnějších fasád. Díky své vysoké odolnosti je tato izolace vhodná i pro průmyslové stavby.

Velkou předností foukané izolace Watisol je, že nikde nevytváří tepelné mosty, je odolná i vůči vlhkosti a významně zlepšuje akustické podmínky v domě. Pomocí aplikačního stroje lze tuto izolaci aplikovat do volných i uzavřených prostor provětrávaných fasád. K přednostem foukané izolace Watisol se řadí také její vysoká odolnost vůči hnilobě, hlodavcům, hmyzu nebo působení ohně.

Foukaná celulózová izolace Watisol  


PUR pěna - stříkaná pěnová izolace

V současné době se jedná o nejpoptávanější izolaci.

Při zateplování prostoru je jedním z nejdůležitějších parametrů schopnost materiálu dokonale vyplnit každou skulinu. Jeden z nejefektivnějších způsobů zateplení proto představuje stříkaná pěnová izolace, jejíž profesionální aplikaci vám nabízíme.

Stříkaná pěnová izolace je tvořena dvoukomponentním polymerním systémem. Ke smísení obou složek dochází až ve směšovací komoře stříkací pistole. To znamená těsně před dopadem směsi na zateplovaný podklad.

Na podklad dopadá tekutina, která během několika sekund začne reagovat. Během doby od započetí chemické reakce dochází k dokonalému vyplnění prostoru, včetně všech spár a obtížně přístupných detailů.

Po chemické reakci obou složek tekutiny dochází k mohutnému vývinu izolační pěny. V případě použití měkké pěny tekutina dokáže zvětšit svůj objem až stonásobně. Výsledkem je absolutně bezespará a neprovzdušná izolace, čímž je zajištěno dokonalé vyplnění zateplovaného prostoru.

ZOBRAZIT VÍCE INFORMACÍ


Kde nás najdete