K většímu tichu doma přispěje i tepelná izolace

Hluk patří k největším stresorům. Pro mnohé obyvatele domů je nesplnitelný sen mít klid nejen přes den, ale také v noci. To může vést ke vzniku širokého spektra nemocí.

Nežádoucímu nadměrnému hluku jsou vystaveni především lidé ve městech nebo ti, kteří bydlí v blízkosti hlavních silnic či dálnic. Kromě hluku jsou navíc pro lidský organismus nebezpečné také vibrace, které jsou zvukem vytvářeny.

Máte i vy dost nadměrného hluku, který k vám do domu neustále doléhá z vnějšího okolí, vsaďte na řešení, které je skutečně spolehlivé. Speciální foukaná klimatizace Climatizer Plus si dokáže poradit se zvýšeným hlukem snadno a efektivně. Izolace Climatizer Plus je vyrobená z přírodních vláken, která dokážou účinně pohltit hluk.

Vyšší objemová hmotnost materiálu zajišťuje, že je izolace neprůzvučná. Foukaná izolace Climatizer Plus je vhodná pro všechny části konstrukce. Mezi její přednosti také patří vysoká odolnost a zdravotní nezávadnost.

Pomocí foukané izolace Climatizer Plus se vám bude bydlet podstatně lépe a na místo poslouchání projíždějících aut nebo hluku ze stavby si budete moci doma konečně vychutnat vytoužené ticho.

Foukana-izolace-Climatizer-Plus 


PUR pěna - stříkaná pěnová izolace

V současné době se jedná o nejpoptávanější izolaci.

Při zateplování prostoru je jedním z nejdůležitějších parametrů schopnost materiálu dokonale vyplnit každou skulinu. Jeden z nejefektivnějších způsobů zateplení proto představuje stříkaná pěnová izolace, jejíž profesionální aplikaci vám nabízíme.

Stříkaná pěnová izolace je tvořena dvoukomponentním polymerním systémem. Ke smísení obou složek dochází až ve směšovací komoře stříkací pistole. To znamená těsně před dopadem směsi na zateplovaný podklad.

Na podklad dopadá tekutina, která během několika sekund začne reagovat. Během doby od započetí chemické reakce dochází k dokonalému vyplnění prostoru, včetně všech spár a obtížně přístupných detailů.

Po chemické reakci obou složek tekutiny dochází k mohutnému vývinu izolační pěny. V případě použití měkké pěny tekutina dokáže zvětšit svůj objem až stonásobně. Výsledkem je absolutně bezespará a neprovzdušná izolace, čímž je zajištěno dokonalé vyplnění zateplovaného prostoru.

ZOBRAZIT VÍCE INFORMACÍ


Kde nás najdete