Mezibytové příčky a jejich akustická neprůzvučnost

Je známo, že dlouhodobý pobyt v hlučném prostředí má neblahý vliv na lidský organismus. Vysoký hluk totiž ovlivňuje zdraví i psychiku. Vzhledem k tomu, že převážnou část svého života trávíme uvnitř budov, jsme odkázání na kvalitu a funkčnost materiálů, které oddělují jednotlivé mezibytové prostory. Norma ČSN 73 0532 definuje minimální hodnotu vzduchové neprůzvučnosti a to R´w ≥ 53 dB.

Velmi často se ovšem stává, že hodnota neprůzvučnosti na stavbě neodpovídá projektu, který vychází z katalogových hodnot neprůzvučnosti materiálů. Dodatečného zlepšení akustické neprůzvučnosti se často provádí předstěnou na nosných CW profilech s dvojitým opláštěním sádrokartonovými deskami, které ovšem dostatečnou ochranu před hlukem nezajišťují.

Ideálním řešením je proto sendvičová konstrukce z měkké dřevovláknité desky Wolf a finálního sádrokartonu. Dřevovláknité desky Wolf minimalizují zvukové mosty. Oproti první variantě jsou desky Wolf dvojnásobně tenčí a dosáhnou zlepšení neprůzvučnosti až o 9 dB. Tuto variantu vám proto můžeme doporučit. Pokud potřebujete zlepšit stav akustiky vašeho domu, neváhejte se na nás obrátit.
 
prostup_zvuku 

Kde nás najdete