Mezibytové příčky a jejich akustická neprůzvučnost

Je známo, že dlouhodobý pobyt v hlučném prostředí má neblahý vliv na lidský organismus. Vysoký hluk totiž ovlivňuje zdraví i psychiku. Vzhledem k tomu, že převážnou část svého života trávíme uvnitř budov, jsme odkázání na kvalitu a funkčnost materiálů, které oddělují jednotlivé mezibytové prostory. Norma ČSN 73 0532 definuje minimální hodnotu vzduchové neprůzvučnosti a to R´w ≥ 53 dB.

Velmi často se ovšem stává, že hodnota neprůzvučnosti na stavbě neodpovídá projektu, který vychází z katalogových hodnot neprůzvučnosti materiálů. Dodatečného zlepšení akustické neprůzvučnosti se často provádí předstěnou na nosných CW profilech s dvojitým opláštěním sádrokartonovými deskami, které ovšem dostatečnou ochranu před hlukem nezajišťují.

Ideálním řešením je proto sendvičová konstrukce z měkké dřevovláknité desky Wolf a finálního sádrokartonu. Dřevovláknité desky Wolf minimalizují zvukové mosty. Oproti první variantě jsou desky Wolf dvojnásobně tenčí a dosáhnou zlepšení neprůzvučnosti až o 9 dB. Tuto variantu vám proto můžeme doporučit. Pokud potřebujete zlepšit stav akustiky vašeho domu, neváhejte se na nás obrátit.
 
prostup_zvuku 

PUR pěna - stříkaná pěnová izolace

V současné době se jedná o nejpoptávanější izolaci.

Při zateplování prostoru je jedním z nejdůležitějších parametrů schopnost materiálu dokonale vyplnit každou skulinu. Jeden z nejefektivnějších způsobů zateplení proto představuje stříkaná pěnová izolace, jejíž profesionální aplikaci vám nabízíme.

Stříkaná pěnová izolace je tvořena dvoukomponentním polymerním systémem. Ke smísení obou složek dochází až ve směšovací komoře stříkací pistole. To znamená těsně před dopadem směsi na zateplovaný podklad.

Na podklad dopadá tekutina, která během několika sekund začne reagovat. Během doby od započetí chemické reakce dochází k dokonalému vyplnění prostoru, včetně všech spár a obtížně přístupných detailů.

Po chemické reakci obou složek tekutiny dochází k mohutnému vývinu izolační pěny. V případě použití měkké pěny tekutina dokáže zvětšit svůj objem až stonásobně. Výsledkem je absolutně bezespará a neprovzdušná izolace, čímž je zajištěno dokonalé vyplnění zateplovaného prostoru.

ZOBRAZIT VÍCE INFORMACÍ


Kde nás najdete