Snížení nákladů až o třetinu díky kvalitní izolaci domu

Uvažujete nad tím, jak snížit náklady za energie, které jsou spojené s vytápěním vašeho rodinného domu? Za energie nemusíte platit zbytečně víc, stačí, když si důkladně zateplíte dům.

Naším tipem, který z dlouhodobého hlediska pomůže vašemu rodinnému rozpočtu, je zateplení pomocí foukané izolace. Díky foukané izolaci se mohou snížit vaše náklady za energie až o třetinu. Teplo vám již nebude unikat střechou či podlahou. Vám bude doma opravdu příjemně.

Foukaná izolace má navíc řadu výhod, mezi které patří to, že je zcela nenasákavá, nehořlavá, odolná vůči hlodavcům, plísním, hmyzu a je protihluková. Doporučujeme např. foukanou izolaci Climatizer Plus, kde je základní surovinou celulózové vlákno, které se získá recyklací papíru. Recyklovaný papír je rozvlákněn ve speciálním zařízení a jsou do něj přidány speciální přísady, aby byla zajištěna funkčnost materiálu. Oceníte také, že zateplení domu je v tomto případě velice rychlé a bez zbytečného nepořádku.
 

Ukázková videa, kde všude je možné izolaci Climatizer Plus využít: 


PUR pěna - stříkaná pěnová izolace

V současné době se jedná o nejpoptávanější izolaci.

Při zateplování prostoru je jedním z nejdůležitějších parametrů schopnost materiálu dokonale vyplnit každou skulinu. Jeden z nejefektivnějších způsobů zateplení proto představuje stříkaná pěnová izolace, jejíž profesionální aplikaci vám nabízíme.

Stříkaná pěnová izolace je tvořena dvoukomponentním polymerním systémem. Ke smísení obou složek dochází až ve směšovací komoře stříkací pistole. To znamená těsně před dopadem směsi na zateplovaný podklad.

Na podklad dopadá tekutina, která během několika sekund začne reagovat. Během doby od započetí chemické reakce dochází k dokonalému vyplnění prostoru, včetně všech spár a obtížně přístupných detailů.

Po chemické reakci obou složek tekutiny dochází k mohutnému vývinu izolační pěny. V případě použití měkké pěny tekutina dokáže zvětšit svůj objem až stonásobně. Výsledkem je absolutně bezespará a neprovzdušná izolace, čímž je zajištěno dokonalé vyplnění zateplovaného prostoru.

ZOBRAZIT VÍCE INFORMACÍ


Kde nás najdete