Inteligentní membrány PRO CLIMA

Inteligentní membrány pro interiér i exteriér, lepidla, lepící pásky a speciální příslušenství pro spolehlivá řešení a dokonalou těsnost staveb.

  • pro  clima® jsou špičkové výrobky německé firmy MOLL Bauökologische Produkte GmbH.
  • pro clima® je kompletní baliček různých materiálů a membrán pro kontrolu průchodu vlhkosti a vzduchu stavebními konstrukcemi – fólie (mezikrokevní izolace, parobrzdy, fólie pro interiér i exteriér), pásky, lepidla a další spojovací materiály
  • pro clima® jsou inteligentní materiály s řadou unikátních vlastností (například proměnná vlhkostně variabilní hodnota sd v letních a zimních měsících)
PRO CLIMA – inteligentní membrány 

 

Pořídit si můžete následující produkty:

  • Vnitřní neprodyšná izolace
  • Větrotěsná izolace
  • Spojovací materiály
  • Kontrola kvality
  • Doplňky

PUR pěna - stříkaná pěnová izolace

V současné době se jedná o nejpoptávanější izolaci.

Při zateplování prostoru je jedním z nejdůležitějších parametrů schopnost materiálu dokonale vyplnit každou skulinu. Jeden z nejefektivnějších způsobů zateplení proto představuje stříkaná pěnová izolace, jejíž profesionální aplikaci vám nabízíme.

Stříkaná pěnová izolace je tvořena dvoukomponentním polymerním systémem. Ke smísení obou složek dochází až ve směšovací komoře stříkací pistole. To znamená těsně před dopadem směsi na zateplovaný podklad.

Na podklad dopadá tekutina, která během několika sekund začne reagovat. Během doby od započetí chemické reakce dochází k dokonalému vyplnění prostoru, včetně všech spár a obtížně přístupných detailů.

Po chemické reakci obou složek tekutiny dochází k mohutnému vývinu izolační pěny. V případě použití měkké pěny tekutina dokáže zvětšit svůj objem až stonásobně. Výsledkem je absolutně bezespará a neprovzdušná izolace, čímž je zajištěno dokonalé vyplnění zateplovaného prostoru.

ZOBRAZIT VÍCE INFORMACÍ


Kde nás najdete