RD Vnorovy - Foukaná izolace KNAUF Supafil Loft - volné vodorovné foukání mezi vazníky