PROTHERM – protipožární nátěr

Protipožární nátěry Protherm

Protipožární nátěry Protherm jsou vhodné k použití jak v interiéru i v exteriéru. protipožární nátěry Protherm specificky zvyšují odolnost prefabrikovaných ocelových konstrukčních dílců používaných ve veřejném nebo průmyslovém sektoru.

Protipožární nátěry PROTHERM STEEL

Protipožární nátěry PROTHERM STEEL
PROTHERM® STEEL a PROTHERM® AQUASTEEL jsou protipožární nátěry na bázi polymerů vinylu se specifickými reaktivními látkami, které v případě požáru, nebo při velmi vysoké teplotě vytvářejí termoizolační pěnu. AQUASTEEL je vodou ředitelná varianta.

Protipožární nátěry PROTHERM AQUASTEEL a jeho výhody:

  • V interiéru není nutný uzavírací nátěr
  • Bezproblémová aplikace vysokých tlouštěk na jeden nátěr
  • Snadná aplikace
  • Výborné lakařské vlastnosti
  • Dlouhá životnost – min 20 let
  • Ekonomická výhodnost
  • Kvalita dle ISO 9001/2000 a ISO 14001

V interiéru bez specifických chemických činidel není nutný žádný konečný ochranný nátěr. V exteriéru, ve zvláště agresivním prostředí, nebo při požadavku na vybraný odstín doporučujeme konzultaci, při které navrhneme nejvhodnější nátěrový postup.

Výrobcem udávaná životnost je min. 20 let. Dle platných norem jsou nutné pravidelné kontroly. V případě poškození uzavíracího, nebo protipožárního nátěru je nutná oprava dle technologického postupu oprav.

Technická data hmot PROTHERM:

Fyzikální stav

tixotropní pasta

Ředidlo

rozpouštědlo

Složky

jednosložková

Odstín

bílá

Specifická hmotnost

cca 1300 – 1400 g/l

Obsah sušiny

76 – 78%

Viskozita

tixotropní pasta

Zasychání

v závislosti na teplotě prostředí , relativní vlhkosti vzduchu a tl. nátěru při 20°C s přirozenou ventilací: 6 – 12 hod. povrchově, 24 – 48 hod.do hloubky

Přetíratelný

po 24 hod.

Balení

20 kg

Skladování

v originálním balení v interiéru na suchém a větraném místěvýrobek je použitelný minimálně 1 rok od data výroby.


V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám plně k dispozici:

Kontaktní formulář

Odesláním souhlasíte s: Podmínky ochrany osobních údajů