CLIMATIZER PLUS – foukaná celulózová izolace

Foukaná izolace Climatizer Plus

Climatizer Plus je foukaná celulózová izolace, která vyniká skvělou cenou, je  ekologická a zdravotně nezávadná, odolná proti ohni, plísním, hlodavcům a houbám.

felixCLIMATIZER PLUS je foukaná izolace vhodná pro zateplení všech částí konstrukce jako je podlaha, strop, půda, stěna nebo střecha. Poskytuje vynikající technické vlastnosti, jeho použití je přitom vysoce ekonomicky výhodné s rychlou návratností. Pokud se Vám zdá tento způsob izolace až podezřele výhodný, zveme Vás k podrobné prohlídce naší prezentace, kde nabízíme pouze nesporná fakta, dlouhými roky ověřené technologické postupy a mnoho zkušebních protokolů z renomovaných tuzemských i zahraničních zkušeben. Naším prioritním cílem je spokojený zákazník na zakázkách malého i velkého rozsahu, poskytování profesionálních služeb na vysoké technické úrovni. Zodpovědnost vůči všem zákazníkům při sjednávání, technickém posuzování i provádění zakázek. To se snažíme v maximálním rozsahu přenést i na všechny naše spolupracující partnery po celém území ČR.

Garance na vlastnosti izolace CLIMATIZER PLUS je 20 let! 

Dokument ke stažení ZDE

PROČ CLIMATIZER PLUS?

1) Vynikající tepelná izolace

 • tepelná vodivost λ < 0,040
 • díky vysoké měrné tepelné kapacitě je izolace vysoce účinná jak v zimě, tak v létě
 • nízký difuzní odpor umožňuje konstrukce s difúzně otevřenou skladbou
 • dobré protipožární vlastnosti – vynikající odolnost při aplikaci v dřevostavbách
 • znamenité zlepšení akustiky staveb

2) Rychlá návratnost investovaných prostředků

 • dodávky materiálu profesionálními firmami až na stavbu
 • velmi krátké dodací lhůty a vysoká produktivita práce
 • nenarušuje provoz stavby ani při dodatečném zateplování
 • výhodná cena spolu s vysokou užitnou hodnotou výrobku přináší krátkodobou návratnost investic

3) Snadná a rychlá aplikace foukané izolace

 • unikátní přírodní celulózové vlákno vyplní veškeré detaily konstrukcí bez mezer a tepelných mostů
 • technická konzultace zdarma předem při osobní obhlídce našeho technika, návrh nejvhodnější realizace, v pochybných a neobvyklých případech kontrola návrhu stavebně-fyzikálním výpočtem
 • nezávazná rámcová cenová nabídka předem (bez právních kliček a drobného textu v záhlaví či zápatí)
 • aplikace obvykle do 5 dnů od objednání kdekoli v ČR

4) Ekologická a zdravotní nezávadnost

 • skutečné ekologické chování – certifikovaný systém řízení kvality
 • první Ekologicky šetrný výrobek v postkomunistických státech Evropy, kterému byla tato značka propůjčena
 • trvalá snaha o zlepšování parametrů = Ekologický pro nás znamená zároveň technicky špičkový
 • řada zdravotních posudků, odolnost proti plísním, po likvidaci biologicky odbouratelný

 

Technická data – celkový přehled parametrů izolace CLIMATIZER PLUS 

 • Technické normy:

ČSN 727032, 727303, 727006, 727010, 730802, 730862, 730863, 730501 a kanadská norma OGSB 51-GP-60M.

 • Popisné údaje:

CLIMATIZER PLUS – celulózová vlna (příjemná na dotyk, bez zápachu), obohacená o kyselinu boritou (4 hmotnostní %) a magnézium sulfát (síran hořečnatý) (12 – 14 hmotnostních %), dodáván v PE pytlích o hmotnosti 13,6 kg. Výrobek nelze vystavovat přímému vlivu agresivního prostředí (louhy a kyseliny) a je použitelný do teploty 105 °C.

 • Směrodatné vlastnosti:

– při volném foukání strojem na volné vodorovné plochy: 30 – 48 kg.m-3

– při objemovém plnění strojem do vodorovných, šikmých nebo svislých konstrukcí: 34 – 68 kg.m-3

– při max. zhutnění, případně nástřikem s lepidlem: 45 – 90 kg.m-3

– při nástřiku s vodou: 38 – 50 kg.m-3

 • Součinitel tepelné vodivosti:

0,035 W. m-1.K-1 (suchý materiál) – laboratorní hodnota

0,037 W. m-1.K-1 (suchý materiál) – výpočtová hodnota

0,039 W. m-1.K-1 (suchý materiál) – hodnota měřená na stavbě

0,039 W. m-1.K-1 při nástřiku s vodou

0,042 W. m-1.K-1 při nástřiku s pojivem

 • Měrná tepelná kapacita:

Cd = 1907 J / kg . K

 • Sedavost izolace CLIMATIZER PLUS:

– aplikace tzv. objemovým plněním pro vodorovné / šikmé / svislé konstrukce: 0%

– aplikace tzv. volným foukáním na např. nepochozí vodorovnou plochu: 10 – 15% (závisí na tloušťce izolace) 

 • Faktor difúzního odpor:

μ = 1,1 – 3

 • Tepelný odpor při tloušťce 20 cm (orientačně)

R = 5 m2 K / W (součinitel prostupu tepla U = 0,2 W / m2 K)

 • Relativní navlhavost:

při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 90 % je relativní navlhavost: 16,62 % hmotnosti

 • Průměrná rovnovážná vlhkost materiálu:

ve venkovním prostředí s relativní vlhkostí 80% a teplotě 10oC: 8 – 11%

 • Korozivní účinky:

Výrobek nepůsobí na kovy korozivně

 • Klasifikace CLIMATIZERU PLUS dle reakce na oheň (ČSN EN 13501-1)

suchý materiál – C – s1 – d0

suchý materiál v dutině za stanovených podmínek – B – s1 – d0

nastříkaný s pojivem Karsil – E01 – B – s1 – d0

nastříkaný s pojivem Sokrat 2802A – D – s2 – d0

 • Šíření plamene po povrchu:

is = 0,00 mm.min-1 výrobek je stavební hmota, která nešíří plamen

vs = 0,00 mm.min-1

 • Součinitel difuze vodních par:

suchý výrobek Δ = 0,086.10-9(s), objemová hmotnost 26 kg.m-3

nástřik s vodou Δ = 0,066.10-9(s) obj. hm. 68 kg.m-3

nástřik s lepidlem Δ = 0,053.10-9(s) obj. hm. 36,9 kg.m-3

uváděné teploty při relativní vlhkosti 76 % a teplotě 10 °C

 • Zvuková pohltivost:

CLIMATIZER PLUS má velmi dobrou zvukovou pohltivost

kmitočet (Hz) tl. izolace 100 mm tl. izolace 50 mm
250 0,67 0,45
500 0,71 0,87
2000 0,83 0,57
 • Ekologická nezávadnost:

Výsledek šetření MITGLIED DER ARBEITGEMEINSCHAFT ÖKOLOGISCHER FORSCHNUNGS INSTITUTE AGOR – BRD – protokol č. 488-1/92: Materiál je ekologicky nezávadný!

Od roku 1990 v Kanadě propůjčena ochranná známka jako výrobku přátelskému životnímu prostředí.

Od roku 1994 v ČR propůjčena ochranná známka Ekologicky šetrný výrobek 01 – 01, která je pravidelně revidována (nyní na všechny celulózové výrobky).

 • Biologická degradace:

CLIMATIZER PLUS – biologicky odbouratelný materiál – protokol (SZÚ-ZŽP-5373/92 z 16. 3. 1993).

 • Hygienické posouzení:

Výrobek splňuje hygienické požadavky, viz. Rozhodnutí hlavního hygienika ČR z 19. 2. 1992, 26. 4. 1993 a SR z 10. 11. 1992; 20.04.2001; 5.04.2001; 29.04.2004.

 

Zateplení střechy foukanou izolací Climatizer Plus

  Zateplení stropu foukanou izolací Climatizer Plus

  Zateplení podlah foukanou izolací Climatizer Plus

 

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám plně k dispozici:

Kontaktní formulář