CLIMATIZER PLUS – foukaná celulózová izolace

Foukaná izolace Climatizer Plus

Climatizer Plus je foukaná celulózová izolace, která vyniká skvělou cenou, je  ekologická a zdravotně nezávadná, odolná proti ohni, plísním, hlodavcům a houbám.Foukaná izolace Climatizer Plus

CLIMATIZER PLUS je foukaná izolace vhodná pro zateplení všech částí konstrukce jako je podlaha, strop, půda, stěna nebo střecha. Poskytuje vynikající technické vlastnosti, jeho použití je přitom vysoce ekonomicky výhodné s rychlou návratností. Pokud se Vám zdá tento způsob izolace až podezřele výhodný, zveme Vás k podrobné prohlídce naší prezentace, kde nabízíme pouze nesporná fakta, dlouhými roky ověřené technologické postupy a mnoho zkušebních protokolů z renomovaných tuzemských i zahraničních zkušeben. Naším prioritním cílem je spokojený zákazník na zakázkách malého i velkého rozsahu, poskytování profesionálních služeb na vysoké technické úrovni. Zodpovědnost vůči všem zákazníkům při sjednávání, technickém posuzování i provádění zakázek. To se snažíme v maximálním rozsahu přenést i na všechny naše spolupracující partnery po celém území ČR.

Základní ceny foukané izolace Climatizer Plus najdete zde:

1) Základní cena pro volné foukání na vodorovnou plochu : od 950,- Kč/ 1m3 (objemová hmotnost 30 - 45 kg/ 1m3)

2) Základní cena pro objemové plnění do vodorovně uzavřené dutiny od: 1.090,- Kč/ 1m3 (objemová hmotnost 35 - 55 kg/ 1m3)

3) Základní cena pro objemové plnění šikmých konstrukcí se sklonem do 45 stupňů: od 1.330,- Kč/ 1m3 (objemová hmotnost 45-55 kg/ 1m3)

4) Základní cena pro objemové plnění konstrukcí se sklonem od 45 stupňů do 90 stupňů: od 1.490,- Kč/ 1m3 (objemová hmotnost 55-70 kg/ 1m3)

Ceny zde uvedené jsou orientační a u každé zakázky je předem provedena obhlídka a předložena cenová nabídka na provedení.

Pro získání detailní ceny či nabídky nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní formulář

Garance na vlastnosti izolace CLIMATIZER PLUS je 20 let! 

Dokument ke stažení ZDE

PROČ CLIMATIZER PLUS? 

1) Vynikající tepelná izolace

 • tepelná vodivost λ < 0,040
 • díky vysoké měrné tepelné kapacitě je izolace vysoce účinná jak v zimě, tak v létě
 • nízký difuzní odpor umožňuje konstrukce s difúzně otevřenou skladbou
 • dobré protipožární vlastnosti – vynikající odolnost při aplikaci v dřevostavbách
 • znamenité zlepšení akustiky staveb 

2) Rychlá návratnost investovaných prostředků

 • dodávky materiálu profesionálními firmami až na stavbu
 • velmi krátké dodací lhůty a vysoká produktivita práce
 • nenarušuje provoz stavby ani při dodatečném zateplování
 • výhodná cena spolu s vysokou užitnou hodnotou výrobku přináší krátkodobou návratnost investic

3) Snadná a rychlá aplikace foukané izolace

 • unikátní přírodní celulózové vlákno vyplní veškeré detaily konstrukcí bez mezer a tepelných mostů
 • technická konzultace zdarma předem při osobní obhlídce našeho technika, návrh nejvhodnější realizace, v pochybných a neobvyklých případech kontrola návrhu stavebně-fyzikálním výpočtem
 • nezávazná rámcová cenová nabídka předem (bez právních kliček a drobného textu v záhlaví či zápatí)
 • aplikace obvykle do 5 dnů od objednání kdekoli v ČR

4) Ekologická a zdravotní nezávadnost

 • skutečné ekologické chování – certifikovaný systém řízení kvality
 • první Ekologicky šetrný výrobek v postkomunistických státech Evropy, kterému byla tato značka propůjčena
 • trvalá snaha o zlepšování parametrů = Ekologický pro nás znamená zároveň technicky špičkový
 • řada zdravotních posudků, odolnost proti plísním, po likvidaci biologicky odbouratelný

 
Technická data – celkový přehled parametrů izolace CLIMATIZER PLUS 

 • Technické normy:

ČSN 727032, 727303, 727006, 727010, 730802, 730862, 730863, 730501 a kanadská norma OGSB 51-GP-60M.

 • Popisné údaje:

CLIMATIZER PLUS – celulózová vlna (příjemná na dotyk, bez zápachu), obohacená o kyselinu boritou (4 hmotnostní %) a magnézium sulfát (síran hořečnatý) (12 – 14 hmotnostních %), dodáván v PE pytlích o hmotnosti 13,6 kg. Výrobek nelze vystavovat přímému vlivu agresivního prostředí (louhy a kyseliny) a je použitelný do teploty 105 °C.

 • Směrodatné vlastnosti:

při volném foukání strojem na volné vodorovné plochy: 30 – 48 kg.m-3

při objemovém plnění strojem do vodorovných, šikmých nebo svislých konstrukcí: 34 – 68 kg.m-3

při max. zhutnění, případně nástřikem s lepidlem: 45 – 90 kg.m-3

při nástřiku s vodou: 38 – 50 kg.m-3

 • Součinitel tepelné vodivosti:

0,035 W. m-1.K-1 (suchý materiál) – laboratorní hodnota

0,037 W. m-1.K-1 (suchý materiál) – výpočtová hodnota

0,039 W. m-1.K-1 (suchý materiál) – hodnota měřená na stavbě

0,039 W. m-1.K-1 při nástřiku s vodou

0,042 W. m-1.K-1 při nástřiku s pojivem

 • Měrná tepelná kapacita:

Cd = 1907 J / kg . K

 • Sedavost izolace CLIMATIZER PLUS:

aplikace tzv. objemovým plněním pro vodorovné / šikmé / svislé konstrukce: 0%

aplikace tzv. volným foukáním na např. nepochozí vodorovnou plochu: 10 – 15% (závisí na tloušťce izolace) 

 • Faktor difúzního odpor:

μ = 1,1 – 3

 • Tepelný odpor při tloušťce 20 cm (orientačně)

R = 5 m2 K / W (součinitel prostupu tepla U = 0,2 W / m2 K)

 • Relativní navlhavost:

při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 90 % je relativní navlhavost: 16,62 % hmotnosti

 • Průměrná rovnovážná vlhkost materiálu:

ve venkovním prostředí s relativní vlhkostí 80% a teplotě 10oC: 8 – 11%

 • Korozivní účinky:

Výrobek nepůsobí na kovy korozivně

 • Klasifikace CLIMATIZERU PLUS dle reakce na oheň (ČSN EN 13501-1)

suchý materiál – C – s1 – d0

suchý materiál v dutině za stanovených podmínek – B – s1 – d0

nastříkaný s pojivem Karsil – E01 – B – s1 – d0

nastříkaný s pojivem Sokrat 2802A – D – s2 – d0

 • Šíření plamene po povrchu:

is = 0,00 mm.min-1 výrobek je stavební hmota, která nešíří plamen

vs = 0,00 mm.min-1

 • Součinitel difuze vodních par:

suchý výrobek Δ = 0,086.10-9(s), objemová hmotnost 26 kg.m-3

nástřik s vodou Δ = 0,066.10-9(s) obj. hm. 68 kg.m-3

nástřik s lepidlem Δ = 0,053.10-9(s) obj. hm. 36,9 kg.m-3

uváděné teploty při relativní vlhkosti 76 % a teplotě 10 °C

 • Zvuková pohltivost:

CLIMATIZER PLUS má velmi dobrou zvukovou pohltivost

kmitočet (Hz)tl. izolace 100 mmtl. izolace 50 mm
250 0,67 0,45
500 0,71 0,87
2000 0,83 0,57
 • Ekologická nezávadnost:

Výsledek šetření MITGLIED DER ARBEITGEMEINSCHAFT ÖKOLOGISCHER FORSCHNUNGS INSTITUTE AGOR – BRD – protokol č. 488-1/92: Materiál je ekologicky nezávadný!

Od roku 1990 v Kanadě propůjčena ochranná známka jako výrobku přátelskému životnímu prostředí.

Od roku 1994 v ČR propůjčena ochranná známka Ekologicky šetrný výrobek 01 – 01, která je pravidelně revidována (nyní na všechny celulózové výrobky).

 • Biologická degradace:

CLIMATIZER PLUS – biologicky odbouratelný materiál – protokol (SZÚ-ZŽP-5373/92 z 16. 3. 1993).

 • Hygienické posouzení:

Výrobek splňuje hygienické požadavky, viz. Rozhodnutí hlavního hygienika ČR z 19. 2. 1992, 26. 4. 1993 a SR z 10. 11. 1992; 20.04.2001; 5.04.2001; 29.04.2004.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám plně k dispozici:

Kontaktní formulář