Foukaná celulózová izolace Watisol

WATISOL je ekologická tepelná a akustická celulózová izolace, která se vyrábí recyklací novinového papíru drcením a promícháním s dalšími přísadami, zaručujícími potřebnou odolnost proti ohni, hnilobě, plísni, hmyzu i hlodavcům. Používá se pro izolování vnitřních i vnějších konstrukcí, střech a krovů, půd, obvodových stěn a příček, stropů a podlah, vnějších fasád. Účinně brání úniku tepla, zabraňuje vzniku ztrátových tepelných mostů, zajišťuje optimální tepelné vlhkostní parametry interiéru domu, vysokou zvukovou pohltivost.

Pomocí aplikačního stroje se zafoukává suchou metodou do volných i uzavřených prostor, při zateplování provětrávaných fasád, systému ES EKOCELL SIDING, se speciální tryskou provádí zateplovací a akustický nástřik s pojivem a vodní mlhou, pro průmyslové i jiné stavby. Metody zafoukávání i nástřiku jsou jednoduché, rychlé a efektivní, bez nutnosti rozebírat části staveb, likvidovat celé plochy nebo jinak zasahovat do konstrukce.

Má velmi dobré izolační a akustické vlastnosti, potřebné protipožární parametry, je odolný proti plísním, houbám, hmyzu a hlodavcům, není toxický, neobsahuje formaldehyd, nezpůsobuje podráždění pokožky, kvalitně vyplní veškerá zákoutí konstrukcí, aplikace je rychlá, efektivní, bez většího narušení života v objektu.

Foukaná celulózová izolace Watisol  

Zákazníkům je dodáván ve stlačené formě v igelitových balících, o rozměru 60x40x33 cm o hmotnosti 12,5 kg - při strojní aplikaci se izolace opětovně načechrá. Dopravovat lze jednotlivé balíky, po dohodě i na paletách, dopravní prostředky musí být kryté. Výrobky je nutné skladovat v suchých prostorách bez povětrnostních vlivů.

Součinitel tepelné vodivosti λ suchý materiál 0,039-0,042 W/m.K
  Nástřik s pojivem 0,042 W/m. K
  Měrná tepelná kapacita Cd 1920 J/kg.K
  Tepelný odpor při tloušťce 10 cm (orientačně) R 2,564 m2.K/W
  Tepelný odpor při tloušťce 20 cm (orientačně) R 5,1 m2.K/W
  Součinitel prostupu tepla při tloušťce 20 cm (orientačně) U 0,2 W/m2.K
  Faktor difúzního odporu (obecně) 1,1-3 
  Objemová hmotnost: - volné foukání na vodorovnou plochu 30–55 kg/m3
                                 - objemové plnění 30–65 kg/m3
                                 - nástřik s pojivem 40–90 kg/m3    
  Průměrná relativní navlhavost při teplotě 21 stupňů a vlhkosti 80 - 90 % cca 15% hmotnosti
  Sedavost volné foukání na vodorovnou plochu 10-15% v závislosti na tloušťce 
  Objemové plnění 0 %
  Reakce na oheň: - suchý materiál třída reakce B–s1
  Reakce na oheň: - nástřik s pojivem třída reakce B–s1, d0  
  Odkapávání hmot z podhledů a stropů (nástřik s pojivem) nedochází
  Index šíření plamene nedochází k šíření plamene

PUR pěna - stříkaná pěnová izolace

V současné době se jedná o nejpoptávanější izolaci.

Při zateplování prostoru je jedním z nejdůležitějších parametrů schopnost materiálu dokonale vyplnit každou skulinu. Jeden z nejefektivnějších způsobů zateplení proto představuje stříkaná pěnová izolace, jejíž profesionální aplikaci vám nabízíme.

Stříkaná pěnová izolace je tvořena dvoukomponentním polymerním systémem. Ke smísení obou složek dochází až ve směšovací komoře stříkací pistole. To znamená těsně před dopadem směsi na zateplovaný podklad.

Na podklad dopadá tekutina, která během několika sekund začne reagovat. Během doby od započetí chemické reakce dochází k dokonalému vyplnění prostoru, včetně všech spár a obtížně přístupných detailů.

Po chemické reakci obou složek tekutiny dochází k mohutnému vývinu izolační pěny. V případě použití měkké pěny tekutina dokáže zvětšit svůj objem až stonásobně. Výsledkem je absolutně bezespará a neprovzdušná izolace, čímž je zajištěno dokonalé vyplnění zateplovaného prostoru.

ZOBRAZIT VÍCE INFORMACÍ


Kde nás najdete